Seadusenurk: Marek Vink ja Ants Nõmper

Kes peab seisma hambaraviteenuse hüvitamise õiguse eest? Marek Vink: Eestis on olukord, kus riik maksab lapse hammaste ravi eest ainult Haigekassaga lepingu sõlminud hambakliinikutes. Samas peaks põhiseaduse järgi olema tagatud inimeste võrdne kohtlemine – põhimõtteliselt peaks igal lapsel olema õigus saada tasustatud hambaravi, olenemata hambakliiniku ja Haigekassa vahelisest lepingulisest suhtest.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Ants Nõmper
Kaasautor: Marek Vink