Algab COVID-19 vaktsineerimine

13. jaanuari õhtul toimus koosolek, kus osalesid Eesti Hambaarstide Liit (EHL), haigekassa, sotsiaalministeeriumi, ITK, kliinikumi ja LTKH esindajad, teemaks muu meditsiinipersonali vaktsineerimine. Koosolekul kinnitas haigekassa juhatus, et hambaarstide ja abipersonali (assistendid, õed, administraatorid jne) vaktsineerimine algab 25. jaanuaril 2021.

Sellega seoses tehti EHL-le ülesandeks aidata immuniseerimise koordineerimisel kogudes kokku kõikide hambaravide, sh ka mitte EHL liikmete, töötajate andmed, kes vaktsineerimist soovivad.

Kuidas toimida?

1. Immuniseerimine on vabatahtlik ning toimub kogutud andmete alusel, milleks palume täita vormi, mis asub SIIN.
2. Tähtaeg selleks on 15.01.2021 kell 15:00.

Palun selgitage andmete kogumise põhimõtteid ja eesmärki ka kõikidele töötajatele kelle andmed edastate ning võtke kinnitus nende nõustumuse kohta. Andmeid edastades, annate ühtlasi EHLile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks*.

 

Vaktsineerimise korraldamine ja muu info

1. EHL edastab kogutud andmed haiglavõrku kuuluvatele haiglatele (HVA haiglad), kes koostavad vaktsiinide eeltellimused ning immuniseerimise täpse ajakava.
2. Iga inimene saab vaktsineerimise koha, kuupäeva ja kellaaja kohta personaalse teate (SMSi ja/või e-maili teel). Kuna nii aega kui ka vaktsiini on vähe, siis omale sobiva(ma) aja broneerimine või pakutu muutmine pole võimalik.
3. Vaktsineeritakse maakondade HVA haiglates, Tallinnas jagatakse immuniseeritavad kolme haigla vahel.
4. Immuniseeritakse Pfizer/BioNTech vaktsiiniga. Selles HVA haiglas, kus tehakse esimene doos, tehakse ka teine.

Kui teil tekib küsimusi tabeli täitmise või immuniseerimise kohta, siis palun kirjutage helen.lang@ehl.ee või helistage +372 5696 5513.

* EHL töötleb kogutud isikuandmeid ainult hambaarstide ja hambaravide abipersonali COVID-19 vaktsineerimise korralduse optimeerimise eesmärgil. Kogutud andmed edastab EHL HVA haiglatele (vastava maakonna isikute andmed vastavasse maakonnahaiglasse), kus neid töödeldakse immuniseerimise eesmärgil. EHL säilitab kogutud isikuandmed kuni kõik soovijad on esimese vaktsiinidoosi saanud, kuid mitte kauem kui 10. veebruar 2021.