Suhtlus ametkonnaga: COVID-19 vaktsineerimine

Hea EHL liige!

Sellelt lehelt leiad jooksva suhtluse EHL ja ametkondade vahel seoses COVID-19 vaktsineerimisega. Kirjavahetuse kopeerime siia muutmata kujul.

Esimese pöördumise saatsime sotsiaalministeeriumisse, ravimiametisse ja terviseametisse 01. detsembril 2020, milles palusime vaktsiinide tellimisel arvestada Eesti hambaarstide ja kliinikute personaliga. Pärast seda (03.12.2020) laekus terviseametilt palve teavitada vaktsiinivajadusest, mille edastasime 03.12.2020 uudiskirjas.

Teise ametliku pöördumise saatsime 28.12.2020, milles rõhutasime, kui oluline on vaktsineerida hambaarstid, kes tegutsevad kõrgendatud nakkusohu tingimustes, esmajärjekorras koos teiste eesliinitöötajatega.

Esimene vastus tuli 04. jaanuaril 2021:

On 4 Jan 2021, at 11:37, Kärt Sõber <kart.sober@sm.ee> wrote:

Lugupeetud Piret Väli

Käesolevaga kinnitame, et oleme saanud kätte Teie pöördumise ning hambaarstidega on COVID-19 vaktsiini jaotamisel arvestatud. Samuti on Terviseamet edastanud kõigile tervishoiutöötajatele vaktsiinivajaduste esialgse kaardistuse palve, mille olete loodetavasti kätte saanud. Esimese COVID-19 vaktsiinitarne doosid jagati haiglatele, kiirabidele ja perearstikeskustele. Teine tarne kogumahus 9750 doosi saabub Eestisse täna. Järgmise nädala alguseks on täpsustumas vaktsineerimise alustamine ka teiste tervishoiutöötajate hulgas, sh hambaarstid. Vaktsineerimise täpsemast korraldusest ja ajast teavitame Teid esimesel võimalusel.

Lugupidamisega
Kärt Sõber
Nõunik
Rahvatervise osakond
Sotsiaalministeerium

From: Eesti Hambaarstide Liit <tallinn@ehl.ee> 
Sent: Tuesday, January 5, 2021 2:31 PM
To: Kärt Sõber <Kart.Sober@sm.ee>; Maivi Parv <Maivi.Parv@haigekassa.ee>; Irina.Filippova@terviseamet.ee; Heli Laarmann <Heli.Laarmann@sm.ee>; Maia Uusküla <Maia.Uuskula@ravimiamet.ee>
Cc: Tanel Kiik <Tanel.Kiik@sm.ee>; Maris Jesse <Maris.Jesse@sm.ee>; Mari-Anne Härma <mari-anne.harma@terviseamet.ee>;ullar.lanno@terviseamet.ee; Heli Paluste <Heli.Paluste@sm.ee>; Piret Vali <piret.vali@kliinik32.ee>
Subject: Re: Pöördumine seoses COVID-19 vaktsiiniga

Lugupeetud Kärt Sõber

Suur tänu e-kirja eest!

Oleme tõepoolest saanud vaktsiinivajaduse kaardistuse palve, selle liikmetele edastanud ning kliinikud on oma soovid ka teele pannud. See omakorda on tekitanud palju küsimusi, millele ei saa vastust sotsiaalministeeriumi 14.12.2020 vaktsineerimiskavast ega tegelikult ka Teie vastuskirjast. Hambaravi on esmatasandi tervishoiuteenus ning hambaarstid on eesliinitöötajad, mistõttu pole praegune asjade kulgemine ja infosulg meie arstide suhtes põhjendatud. Seetõttu palume viivitamata anda teada, mis kuupäeval alustatakse hambaarstide vaktsineerimisega.

Hambaarstide ja kliinikute abipersonali vaktsineerimisega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik, kuna:
1. hambaarstid ei saa, erinevalt perearstidest, teha kaugvisiite.
2. hambaarstid viivad tööd teostades läbi erinevaid aerosoole genereerivaid protseduure, mis on otsene nakkusrisk ning oht nii arsti kui ka patsiendi tervisele, vaatamata III tasemel nõutud IKV kasutamisele.
3. hambaravile tulevate patsientidega pole võimalik hoiduda lähikontaktist ega nõuda ravi teostamise ajal maski kandmist.

Võttes arvesse nii meie eelnevaid kirjalikke pöördumisi, käesolevas kirjas loetletut kui ka asjaolu, et maailmas on juba tuvastatud uus ja kordi nakkavam viiruse vorm, pole hambaarstide vaktsineerimise edasilülkkamiseks mitte mingisugust alust.

Meedia vahendusel oleme kursis, et osalt on probleem ka vaktsineerijatega. Hambaarstid teevad oma töös süste igapäevaselt, lisaks on meie arstkonnal ligipääs ka patsiendi andmetele digilugu.ee-s ning kliinikute vastuvõtuajad on üldjuhul palju pikemad kui perearstikeskustel, hõlmates muu hulgas ka nädalavahetusi. Eestis töötab hinnanguliselt 1300 hambaarsti, kellest paljud oleksid, pärast kohustusliku vaktsineerimiskoolituse läbimist, valmis tulema appi, et vajalikud kaitsesüstid saaksid tehtud nii pea kui võimalik. Selleks tuleks aga kiiresti organiseerida koolitusvõimalus ning vastav teade arstidele edastada.

Lugupidamisega
Eesti Hambaarstide Liit
Tel. 645 9001
tallinn@ehl.ee
Narva mnt. 5-76 
10117 Tallinn
www.ehl.ee

On 5 Jan 2021, at 14:37, Maris Jesse <Maris.Jesse@sm.ee> wrote:

Tere,

Vastan kiiresti lühida infoga. Meie peamine piirang praegu ei ole vaktsineerijate puudus vaid vajalike vaktsiinikoguste puudus. Meil ei ole võimalik kahjuks praegu anda täpset kuupäeva hambaarstide vaktsineerimise alustamiseks, sest väga kahetsusväärselt ei ole meil järgmiste nädalate kinnitatud tarnekoguseid.

Kinnitan et anname teile teavet niipea kui võimalik, kindlasti juba järgmisel nädalal.

Lugupidamisega
Maris Jesse


From:
Eesti Hambaarstide Liit <tallinn@ehl.ee>
Sent: Tuesday, January 5, 2021 3:08 PM
To: Maris Jesse <Maris.Jesse@sm.ee>; Heli Paluste <Heli.Paluste@sm.ee>; Tanel Kiik <Tanel.Kiik@sm.ee>
Cc: Kärt Sõber <Kart.Sober@sm.ee>; Maivi Parv <Maivi.Parv@haigekassa.ee>; Irina.Filippova@terviseamet.ee; Heli Laarmann <Heli.Laarmann@sm.ee>; Maia Uusküla <Maia.Uuskula@ravimiamet.ee>; Mari-Anne Härma <mari-anne.harma@terviseamet.ee>; ullar.lanno@terviseamet.ee; Piret Vali <piret.vali@kliinik32.ee>; urmas.sule@ph.ee
Subject: Re: Pöördumine seoses COVID-19 vaktsiiniga

Tere

Aitäh kiire info eest!

Vastavalt vaktsineerimisplaanile on kavas esmajärjekorras vaktsineerida ca 30 000 meditsiinitöötajat. Täna on Eestisse tarnitud kokku 19 500 vaktsiinidoosi, vaktsineeritud on 3188 inimest.

Kellele on need doosid mõeldud ning mis põhjusel pole nende hulgas hambaarste?

Lugupidamisega
Piret Väli
President
Eesti Hambaarstide Liit

 

On 5 Jan 2021, at 15:39, Maris Jesse <Maris.Jesse@sm.ee> wrote:

Esimesed prioriteedid on tervishoiutöötajad, hoolekandetöötajad ja hoolekandeasutuste elanikud. Tervishoiutöötajate seas on kõige esimene prioriteet need töötajad, kellest sõltub haiglate toimivus ja perearstikeskuste toimivus, seepärast algas vaktsineerimine neist töötajatest. Kokku on neid ligikaudu 28 000, kuid kõiki ei vaktsineerita koheselt. Paralleelselt tervishoiutöötajatega algab sellest nädalast ka hoolekandeasutuste ja õendus-hoolduspatsientide vaktsineerimine – seda seepärast et nende inimeste tõenäosus nakatumise korral vajada nädalaid kestvat haiglaravi on väga suur ja sealt tuleneb oht haiglate ülekoormuseks. Vaktsineerimisega on meil võimalik seda haiglate ülekoormuse riski vähendada.

Niipea kui oluline osa perearstikeskuste töötajatest ja haiglatöötajatest on vaktsineeritud, ongi teiste tervishoiutöötajate vaktsineerimine avatud. Täpsemalt saame öelda järgmisel nädalal ja julgen öelda et aeg saabub juba lähinädalail.

Esimesest tarnekogusest jäi pool reservi, et meil oleks kindlus et 2.doosi jaoks on olemas teatud kogus katmaks päevi kui tarne on hilinenud. Eile pealelõunal kohale jõudnud tarnest on plaanis kasutada nädala jooksul kogu kogus.

Tervitades
Maris

 
On 6 Jan 2021, at 14:27, Eesti Hambaarstide Liit <tallinn@ehl.ee> wrote:

Tere

Täname antud vastuste eest!

Hambaarstid, kes moodustavad Eesti arstidest peaaegu kolmandiku, on samuti tervishoiutöötajad, kes on sunnitud töötama kõrge nakkusriski tingimustes, patsiendid viibivad visiidil ilma kaitsemaskita ning vahel kauemgi kui tund. Seetõttu on mitmes Euroopa riigis hambaarstid ja LOR arstid loetud kõige ohustatumaks.

Kui hambaarstid koos oma patsientidega peaksid nakatuma, on see samuti potentsiaalne ülekoormus meditsiinisüsteemile ja soodustab nakkuse levikut!

Seega, on äärmiselt oluline, et elanikkonnale oleks tagatud hambaraviteenuse turvaline kättesaadavus ka pandeemia perioodil ning hambaarstid ja kliinikute personal saaks kiiresti vaktsineeritud.
1. kontaktivaba ravi või kaugvastuvõtt pole meie erialal võimalik, kuid ravi jätkamine on vajalik!
2. hambaarstid on nõus vaktsineerimise protsessis vabatahtlikena osalema, kui me, mingil täiesti arusaamatul põhjusel, ei sobi vaktsineerijateks, siis on võimalus meil kas või patsiendikaarte täita, et vaktsineerijate töökoormus väheneks.

Jääme ootama operatiivset infot, hiljemalt järgmise nädala alguses, mis kuupäeval hambaarstide vaktsineerimisega alustatakse ning kuidas see plaanitakse läbi viia.

Lugupidamisega
Piret Väli
President
Eesti Hambaarstide Liit
Tel. 645 9001
tallinn@ehl.ee
Narva mnt. 5-76 
10117 Tallinn
www.ehl.ee