​Meisterlikkuse saladused töötamisel komposiitmaterjalidega. Viis lihtsat sammu hamba täitmisest kuni kunsti restauratioonini. Kõik on muutunud, välja arvatud anatoomia.

Toimumisaeg:

14.-15.09.2019

Toimumiskoht:

Noorus Spa Inn (L.Koidula 21, Narva-Jõesuu)

Lektorid:

dr Tatiana Lukoyanova, Moskva, Venemaa

Korraldaja:

Dental Education OÜ

Osavõtutasu:

1 päev – 145€ (14.09 loeng); 2 päeva – 295€ (14.-15.09 loeng + praktika) -10 % soodustus kehtib gruppile alates 3 inimesest

 Kirjeldus: Maht: 16 TP (2 päeva)
Registreerumine:

i​nfo@dentalep.ee​ (saatke osaniku ja maksja nimi)

​www.dentalep.ee​ (​hetkel ei tööta)

Keel:​ vene keel – põhiline

PROGRAMM

1. Kliiniline teaduspõhine diferentseeritud lähenemine hambapulbi säilitamisele. Arutelu ja maailmapraktika käsitlemine. Hoolikas suhtumine patsiendi hambakudedesse, eksklusiivsed komposiitmaterjalidega töötamisviisid on teie praksise konkurentsieelis

2. Vitaalsete hammaste röntgenanatoomia olulised aspektid. Sügav kaaries, pöörduv pulpiit, pöördumatu pulpiit histoloogiast kuni kliinikuni. Alates diagnoosi määramisest kuni otsese restaureerimiseni. Täpsed kliinilised protokollid.

3. Valuta ja tõhus tuimastamine on suure edu väike saladus. Patsiendi ettevalmistus isolatsiooniks. Kvaliteetne isolatsioon ei ole luksus, see on vajadus. Kofferdami, tefloni ja muude igapäevapraktikas asendamatute instrumentide ja preparaatide kasutusnüansid korralikuks isolatsiooniks.

4. Kaviteedi geomeetria, mis tagab restauratsiooni kestvuse ja vastupidavuse. No-prep / ilma preparatsioonita restauratsioonid. Pinna ettevalmistus adhesiivsele ühendusele alumiiniumoksiidi abil.

5. Hambapulbi otsene katmine MTA (mineraltrioksiidaagregaadi) või biodentiiniga. MTA toimimise eripärad – näidustused ja vastunäidustused. Kuidas ühitada pulbi otsene

MTA-ga katmine otsese komposiitrestaureerimisega. Adhesiivse tehnoloogia omadused MTA-ga töötamisel, etapiviisiline protokoll.

6. Komposiidi sisestamistehnika eripärad hammaste esi- ja külgrühmade restaureerimise ajal. Bilaminaarne ja ühekordne tehnika. Töö värvainetega. Vajalikud instrumendid ja materjalid. Värvainetega töötamisel tekkivad vead ja tüsistused.

7. Mis asub väljaspool skaalat VITAPAN Classical? Hamba värvust on lihtsam tabada. Fotoprotokoll. Etappide visualiseerimine arstile ning patsiendile ning ravitulemused.

8. Täiusliku anatoomilise hambakontuuri loomine. Restaureerimise lihvimis- ja poleerimisprotokoll. Restaureerimise kuiva peegelläike loomise etapiviisilised juhised.

9. Kuidas ennustada patsiendile usaldusväärset ravitulemust hambapulbi otsesel katmisel? Bioloogia mõju nüüdisaegsetele tehnoloogiatele. Vananemine ja adhesiivse ühenduse degradeerumine.

9:30 – 10:00 – Osalejate registreerimine ja hommikukohv

10:00 – 11:30 – I osa

11:30 – 12:00 – Kohvipaus

12:00 – 13:30 – II osa

13:30 – 14:30 – Lõuna

14:30 – 16:00 – III osa

16:00 – 16:30 – Kohvipaus

16:30 – 18:00 – IV osa

Praktiline kava (II päev 15.09.19)

1. Fronaalsete hammastega töötamise omadused:
– bilaminar (“looduslike kihtide”) ja ühe kihiline (“one shade”) tehnika;
– kofferdami kasutamine;
– silikoonvõtme kasutamise nüansid;
– töö värvainetega;
– eriefektide loomine: mamellonide, translucency, lõiketera läbipaistvuse tase ja aste; – makro- ja mikrokerjeefi loomine;
– lihvimine ja poleerimine.

2. Tagarühma hammastega töötlemise omadused:
– bilaminar (“looduslike kihtide”) ja ühe kihiline (“one shade”) tehnika; – kofferdami kasutamine;
– silikoonvõtme kasutamise nüansid ja “Stamp-tehnika”;
– töö värvainetega;.

9:30 – 10:00 – Hommikukohv

10:00 – 12:00 – I osa
12:00 – 12:30- Kohvipaus
12:30 – 14:30 – II osa
14:30 – 15:30 – Lõuna
15:30 – 17:30 – III osa
17:30 – 18:00 – Tunnistuse üleandmine

Программа лекции (I день 14.09.19)

1. Клинический научно-обоснованный дифференцированный подход к сохранению пульпы зуба. Дискуссия и обзор мировой практики. Бережное отношение к зубным тканям пациента, эксклюзивные методики работы с композиционным материалами – как конкурентное преимущество Вашей практики

2. Важные аспекты рентгенанатомии витальных зубов. Глубокий кариес, обратимый пульпит, необратимый пульпит от гистологии до клиники. От постановки диагноза до прямой реставрации. Четкие клинические протоколы.
3. Безболезненное и эффективное обезболивание – небольшой секрет большого успеха. Подготовка пациента к изоляции. Качественная изоляция – это не роскошь, качественная изоляция – это необходимость. Нюансы использования в ежедневной практике коффердама, тефлон и других незаменимых инструментов и препаратов для надежной изоляции.

4. Геометрия полости, обеспечивающая долговечность реставрации. No-prep (без препарирования) реставрации. Подготовка поверхности для адгезивного соединения с помощью оксида алюминия.
5. Прямое покрытие пульпы зуба МТА (минералтриоксидагрегатом)или биодентином. Особенности работы МТА показания и противопоказания. Как совместить прямое покрытие пульпы МТА с прямой композитной реставраций. Особенности адгезивной техники при работе с МТА, пошаговый протокол.

6. Особенности техники внесения композита при реставрациях передней и боковой группы зубов. Биламинарная и одноразовая техники. Работа с красителями. Необходимые инструменты и материалы. Ошибки и осложнения при работе с красителям.

7. Что находится за пределами шкалы «VITAPAN Classical»? В цвет зуба стало попасть проще. Фотопротокол. Визуализация для врача и для пациента этапов и результаты лечения.
8. Создание идеального анатомического контура зуба. Протокол шлифования и полирования реставрации. Пошаговые инструкции создания сухого зеркального блеска реставрации.

9. Как прогнозировать пациенту надежный результат лечения при прямом покрытии пульпы зуба? Влияние биологии на современные технологии. Старение и деградация адгезивного соединения.

9:30 – 10:00 – Регистрация участников и утренний кофе 10:00 – 11:30 – I часть
11:30 – 12:00 – Кофе-пауза
12:00 – 13:30 – II часть

13:30 – 14:30 – Обед
14:30 – 16:00 – III часть 16:00 – 16:30 – Кофе-пауза 16:30 – 18:00 – IV часть

Практическая часть (II день 15.09.19)

1. Особенности работы с фронтальной группой зубов:
– биламинарная (техника «натуральных слоев») и одноопаковой техника;
– работа с коффердамом;
– тонкости и нюансы использования силиконового ключа;
– работа с красителями;
– создание спецэффектов реставрации: мамеллонов, транслюценции, степени и уровня прозрачности режущего края;
– cоздание макро- и микрорельефа;
– шлифование и полирование.

2. Особенности работы с боковой группой зубов:
– биламинарная (техника «натуральных слоев») и одноопаковая техника;
– работы с коффердамом;
– тонкости и нюансы использования силиконового ключа (Stamp-техника); -работы с красителями.

9:30 – 10:00 – Утренний кофе 10:00 – 12:00 – I часть
12:00 – 12:30- Кофе-пауза 12:30 – 14:30 – II часть

14:30 – 15:30 – Обед
15:30 – 17:30 – III часть
17:30 – 18:00 – Выдача сертификатов