Eesti Endodontia Seltsi kevadine loengupäev “Hambatraumad – kaasaegne käsitlus”

Toimumisaeg:24.05.2019
Toimumiskoht:Swissotel, Tallinn
Lektor:dr Marga Ree
Korraldaja:Eesti Endodontia Selts
Info ja registreerimine:info@endodontia.ee

www.endodontia.ee

Kirjeldus:

Hambatraumade ravi endodontilisest ja restauratiivsest aspektist

Hamba murde võib ette tulla igas eas kas siis kukkumise, spordi- või liiklusõnnetuse või võõrkeha põhjustatud vigastuse tõttu. Tagajärjeks võib olla vaid pisike emailivigastus, aga ka komplitseeritud krooni-juuremurd, millesse on haaratud ka hambapulp. Paljastunud pulp formeerumata juurega hambal on hambaarsti jaoks nii endodontiline kui ka restauratiivne väljakutse. Väga oluline on siin pulbi vitaalsuse säilitamine ning parimaks lahenduseks peetakse sel juhul kaltsiumsilikaadist biokeraamika kasutamist.

Selle hambatraumasid käsitleva ühepäevase kursuse esimeses osas räägib dr.Marga Ree, kuidas käsitleda põletikulist pulpi, et minimeerida vigastuse põhjustatud kahju ning teha kõik, et pulpi maksimaalselt säilitada. Ta keskendub nii endodontilistele kui ka restauratiivsetele aspektidele ning näitab mitmesuguseid erinevaid restauratiivseid lahendusi alates teravate servade lihvimisest kuni hamba taastamiseni oma hambafragmendi, komposiidi või keraamikaga.

Kursuse teises osas käsitleb ta lahendusi, mida kasutada pulbinekroosi korral. Nekrootilise pulbi ning laia tipuavaga formeerumata juurega hammaste ravis keskendutakse bioaktiivsest materjalist apikaalse barjääri ehitamisele, et tagada hermeetiline sulg.

Lõpetuseks räägib dr.Marga Ree traumajärgselt juureravitud hammaste seisukorrast pärast pikema aja möödumist.

Hambatraumade ravi on oluline teenus, mida me oma patsientidele pakume, kuid enamasti jääb meil nägemata, mis neist hammastest pikemas perspektiivis saab.

Dr.Marga Ree on praktiseerinud 40 aastat, olles endodontias aktiivne alates aastast 1998. Hiljuti otsustas ta uuesti kontakteeruda oma traumapatsientidega, kellest 80% õnnestus tal kontrollvisiidile kutsuda. Kursusel esitab ta selle uurimuse tulemusi, tutvustades ka ettetulnud komplikatsioone nagu juurekanali obliteratsioon, juure resorptsioon ning struktuursed või restauratiivsed probleemid. Ta räägib multidistsiplinaarse ravi olulisusest ning pikaajalisest järelkontrollist, milles on oluline roll minimaalselt invasiivsel endodontilisel ning restauratiivsel ravil.

Hammastiku edasiste kahjustuste ärahoidmisel on peamine hoolikalt planeeritud ning õigeaegselt ja hästi teostatud ravi. Dr.Marga Ree esitab mitmeid näiteid ning vaatlusi pikema ajaperioodi möödumisel.