Uurimis- ja arendustöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppetoolis

Taaskord saame alustada rõõmsa sõnumiga hambatehnika õppetoolist. Nimelt on meie personaliga osalise koormusega liitunud dr Juri Beljakov, kelle vastutusalaks on teooriaõppe juhtimine ja selle läbiviimine. Hambatehnika õppetoolil on väga hea meel, sest jällegi on astutud samm lähemale hambaarsti ja hambatehniku vahelise kommunikatsiooni tugevdamisele, töö sisuliste erinevuste mõtestamise ja õpetamise kaudu. Dr Juri Beljakov on külalisõppejõuna andnud oma panuse hambatehnikute õpetamisse ka varasematel aastatel.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Heli Kuuse õppejõud-lektor, hambatehnika õppetool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool