Ulatusliku periapikaalse lesiooni käsitlemine kombineerides orto- ja retrograadset juureravi samal visiidil

Selles ravijuhtumi aruandes tutvustan keerulisema endodontilise juhtumi edukat käsitlemist, mis vajas samal ajal nii ortograadset kui retrograadset lähenemist.

Tagasi artiklite nimekirja