Üha enam probleeme lahatakse leheveergudel

2015. aastal esitati tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile 106 kaebust, millest vajakajäämisi tuvastati 23 korral. Komisjonile esitatud kaebuste hulk püsib aastate lõikes sarnasel tasemel, ent üha rohkem juhtumeid jõuab meediasse, kus arstil puudub sisuliselt võimalus end kaitsta.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Marit Sukk