Strateegia hambaravis

Sõna “strateegia” tuleneb kreekakeelsest sõnast strategos, mis tähendab väejuhti. Strateegilise planeerimise käigus paneme

Tagasi artiklite nimekirja