Strateegia hambaravis

Sõna “strateegia” tuleneb kree- kakeelsest sõnast strategos, mis tähendab väejuhti. Strateegilise planeerimise käigus paneme

Tagasi artiklite nimekirja