Riigikeelsest meditsiiniteenusest

Arstide tööga ja meditsiiniteenuse osutamisega laiemalt on seotud mitmed inimõigused. Osa neist on patsientide õigused, mis meditsiiniteenust pakkuva personali jaoks väljenduvad kohustustena. Lisaks meditsiiniteenuste kättesaadavusele kui spetsiifilisele inimõigusele on vaja järgida ka keelelisi inimõigusi. Meditsiiniteenuste eestikeelsus on tagatud keeleseaduse §-ga 8 (1) Igaühel on õigus eestikeelsele suulisele ja kirjalikule asjaajamisele.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Mart Rannut Tartu Ülikool, eesti keele dotsent