Ravimite väljakirjutamisest

Selleks et hambaarstide ja apteekrite koostöö toimiks sujuvalt ja kiirelt, tasub aeg-ajalt meeldetuletuseks üle korrata nii toimivad protsessid kui ka olulised uuendused. Hambaarstil on õigus välja kirjutada ainult teatud ravimeid ja apteeker peab seda ravimite väljastamisel ka jälgima. Need on ravimid hammaste, igemete ja suulimaskesta lokaalseks raviks; antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks (ATC kood J01); mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained (ATC kood M01A); antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks (ATC kood R06); etüülalkohol; teised ravimid, mille Eestis kehtiva müügiloa andmisel kinnitatud näidustuseks on hammaste või suuhaigused. Arstil on võimalus kirjutada välja retseptiravimeid ambulatoorseks ja patsiendile koduseks raviks – need kirjutatakse välja elektroonilisel kujul (digiretsept) või erandjuhul paberkandjal (paberretsept). Kas tegemist on retsepti- või käsimüügiravimiga, saab kontrollida Ravimiameti kodulehel asuvast Ravimiregistrist 1 . Tuletame siinkohal meelde, et ravi parema tulemuslikkuse saavutamiseks on oluline retsepte välja kirjutada nõuetele vastavalt 2 , pöörates kindlasti tähelepanu ka ravikuuri kestvusele ja õigele annustamisele. Retseptiravimid patsientide vastuvõtu ajal kasutamiseks (nt hambaravis süstelahused lokaalanesteesiaks) saab arst tellida apteegist nõuetekohase tellimislehe alusel. Tellimisleht peab sisaldama järgmisi andmeid: 1) ravimeid telliva juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, aadress, telefon; 2) apteegi nimi ja aadress, kust ravimeid soovitakse tellida; 3) tellimislehe koostamise kuupäev; 4) iga ravimi kohta toimeaine või ravimpreparaadi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus, ravimi koguhulk; 5) ravimite väljakirjutamisõigust omava isiku nimi ja (digi)allkiri. Oluline on teada, et 01.07.2016 jõustus sotsiaalministri määruse nr 30 § 8 3 muudatus, mille kohaselt peavad tellimislehed olema koostatud elektrooniliselt. Arsti jaoks tähendab see, et tellimisleht tuleb saata apteeki digiallkirjastatult. Kui see pole võimalik, siis võib arst tellimislehe koostada elektrooniliselt, allkirjastada paberkandjal ning saata skaneeritult apteeki e-kirjaga. Alati saab apteegist tellimislehe elektroonilise täitmise kohta nõu küsida, sest apteegid puutuvad selle teemaga igapäevaselt kokku, väljastades ravimeid ka teistele tervishoiutöötajatele. Kuna apteegil ei ole tulenevalt õigusaktidest kohustust ega õigust võtta tagasi ravimeid, mis vastavad tellimusele (tellimislehele), siis tuleb tellimislehte koostades alati veenduda, et tellitud on soovitud ravimid, pöörates erilist tähelepanu toimeaine sisaldusele ja ravimi kogustele. Apteegis koostatakse iga saabunud nõuetele vastava tellimislehe alusel eraldi saatedokument, millega väljastatakse komplekteeritud retseptiravimid. Eelpool nimetatud määruse kohaselt peab saatedokument olema apteegis elektrooniliselt koostatud. Kui on võimalik, siis võivad üleandja ja vastuvõtja saatedokumendi koheselt apteegis digiallkirjastada ning apteek saab selle e-postiga tellijale saata. Kuna enamasti ei ole aga

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Merilin Nurk proviisor, Apotheka