Räägime antibiootikumidest

13.-19.novembril 2017. aastal oli Euroopa Endodontide Seltsi (European Society of Endodontology, ESE) korraldatud üleeuroopaline antibiootikumide teadlikkuse tõstmise kampaania (ESE Antibiotic Awarness Campaign), mille käigus juhiti arstide tähelepanu lokaalsete ja süsteemsete antibiootikumide kasutamise korrektsetele näidustustele, et vältida ravimgrupi väärkasutust. Värske liikmena ESE ridades on Eesti Endodontia Seltsi kohus tõsta teadlikkust ka Eesti arstkonna seas. Antud temaatika on oluline ja puudutab meid kõiki.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Anne-Ly Elhi restauratiivse hambaravi eriarst, Unimed Ühendatud Kliinikud, Suu- ja hambahaiguste assistent, Tartu Ülikool