Psühholoogiline ohutegur tööl, mis see on ja mida see endaga kaasa võib tuua

Tööga seotud terviseriskid võib jagada kaheks – ühed mõjutavad meie füüsilist tervist, teised vaimset. Vaimset tervist mõjutavad psühhosotsiaalsed ohutegurid, mille tervisemõju avaldub läbi stressireaktsiooni. Stressireaktsioon võib omakorda viia nii füüsilise kui ka vaimse tervise probleemideni. Seda tõestavad mitmed Eestis tehtud uuringud. Sotsiaalministeeriumi 2006. aastal teostatud uuring näitas, et 53% töötajatest peab oma tööd väsitavaks. 2009. aastal Tööinspektsiooni tellimusel korraldatud uuring aga näitas, et 23% Eesti töötajatest kannatab tööstressi all. Kui anda neile numbritele rahaline mõõde, siis hinnanguliselt kaotab ühiskond 1–3,5% SKP-st.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Silja Soon Töötervishoiualase järelevalve talituse juhataja Töökeskkonna osakond Tööinspektsioon