Pikaajaline COVID-19

Pikaajalise COVIDi-järgse sündroomi (ingl k long post-COVID syndrome, edaspidi kasutatud terminit pikaajaline COVID-19, ingl k long-COVID-19) puhul on tegemist haigustunnuste ja sümptomitega, mis on kujunenud seoses COVID-19 infektsiooni põdemisega ja kestnud vähemalt 4 nädalat, jäädes püsima 12 nädalaks või kauemaks.

Tagasi artiklite nimekirja