Millist arstide vastutuskindlustust me vajame?

Mõni aeg tagasi meedias kõlapinda leidnud küsimus arstide vastutusest ravivea korral on käivitanud debati meditsiinisektori kohustuslikust kindlustusest. Euroopa Liidu patsiendi õiguste direktiivi kohaselt peaks iga liikmesriik tagama, et tema territooriumil toimib ravi puhul kutsealase vastutuse kindlustamise süsteem või muu sarnane meede, mis tagab patsientidele kahjude hüvitamise.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Mart Jesse Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees