MIH ja selle ravi ajutiste metallkroonidega kui ravi valikmeetod

MIH ehk molaar-intsisiivi hüpomineralisatsioon (Molar incisor hypomineralization) on sageli esinev idiopaatiline hammaste arenguhäire, mille puhul leiavad aset esimeste jäävmolaaride ja tihti ka jäävintsisiivide emaili morfoloogilised defektid ja erineva raskusastmega emailikoe kahjustused.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Aleksei Rätsep hambaarst, Saral Hambaravi, TÜ stomatoloogia kliinik, SA Ida-Viru Keskhaigla