Kristina Hinrikus: kirurgia annab piisavalt võimalusi ja on mitmekülgne

Hooliv, usaldusväärne ja tagasihoidliku olekuga Kristina on sisemiselt sitke ja seiklusjanuline inimene.

Tagasi artiklite nimekirja