Isikuandmetest ja andmekaitsest

Isikuandmetega puutume igapäevaselt kokku nii tööl kui ka väljaspool tööaega. Tööülesannete täitmise käigus tekkiv kokkupuude isikuandmetega ehk teisisõnu isikuandmete töötlemine on reguleeritud vastava seadusandlusega.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Maarja Kirss Nõunik, Andmekaitse Inspektsioon