Isiku identifitseerimine hammaste järgi

Isiku tuvastamine on igasuguse juhtumi uurimises üks esmaseid ja olulisemaid ülesandeid. Identifitseerimine on tähtis nii üksikjuhtumite kui ka massiõnnetuste (Disaster Victim Identification, DVI) puhul. Uuritavad inimsäilmed võivad olla nii terved kui fragmenteerunud, värsked, lagunenud või skeletiseerunud.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Kaili Mandel Kesklinna Hambaarstid OÜ
Kaasautor: Marika Väli Tartu Ülikool, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut