Hambumuse korrigeerimine kasvuperioodil läbi oklusaalse rekonstrueerimise overlay’de abil

Enamus alalõua kasvust toimub postnataalselt ning ülemiste ja alumiste hammaste järkjärguline lõikumine kontakti loob

Tagasi artiklite nimekirja