EHLi küsitlus hambaarstide töökoormusest ja tööga rahulolu mõjutavatest teguritest

Eesti Hambaarstide Liit korraldas oma liikmete seas veebiküsitluse, et hinnata eesti hambaarstide töökoormust ning tööga rahulolu mõjutavaid tegureid. Anonüümne küsitlus saadeti laiali EHLi meililisti kaudu kõigile liikmetele ning kahe nädala jooksul vastas sellele 351 hambaarsti ehk veidi enam kui kolmandik EHLi liikmetest.

Tagasi artiklite nimekirja