Eestikeelne tervishoiuteenus on põhiõigus

Põhiseaduse preambuli kohaselt on Eesti riigi ülesanne tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Tervishoiusüsteemil on eesti rahvuse säilimisel väga oluline roll, kuid arstidel on seos ka preambulis märgitud keelega.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Ilmar Tomusk Keeleinspektsiooni peadirektor