Autoklaavide sterilisatsiooniprotsessi bioloogiline kontroll

Puhta kirurgilise instrumendi peal on tavaliselt kuni 1000 mikroorganismi (patogeene, mis võivad põhjustada tõsiseid haigusi, kuid mida on võimalik sterilisatsiooniga üsnagi lihtsalt hävitada).

Sterilisatsiooni õnnestumiseks on vaja teostada nn sterilisatsiooniprotsessi bioloogiline kontroll. Bioloogilised testid on kõige täpsemad sterilisatsiooni kontrollimise vahendid, kuna tegemist on konkreetsete spooridega mis peavad protsessi käigus hävinema. Bioloogilises indikaatoris on rohkem kui 100 000 resistentset spoori, mida on sterilisatsiooniprotsessis palju raskem hävitada kui neid mikroobe, mis on tavaliselt kirurgilistel instrumentidel. Mikroorganismid, mis on läinud vegetatiivsesse olekusse, moodustavad enda ümber kaitsva kesta, milles bakter võib eluvõimelisuse säilitada aastaid, taludes hästi nii kõrgeid kui ka madalaid temperatuure ning desinfektsioonivahendeid. Kui sterilisaator hävitab edukalt suures koguses resistentseid mikroobe, mis on bioloogilises indikaatoris, siis võime öelda, et väga suure tõenäosusega on sama protsessi käigus hävinud ka vähemresistentsed mikroobid, mis olid kirurgilistel instrumentidel.

Hambaravis peab tegema igale autoklaavile korra kuus bioloogiliste indikaatoritega kontrolli.

Kuidas kasutada bioloogilisi indikaatoreid:

  • Aseta indikaatorid oma tavalises sterilisatsioonitsüklis laadungi hulka. Vali sobiv bioloogiline indikaator tsükli (121ºC või 143ºC) ja protsessi (vaakum- või gravitatsioon) järgi, mitte vastupidi.
  • Aseta indikaatorid laadungi kontrolliks sinna, kuhu on aurul raskem pääseda – alumisele riiulile, ukse lähedusse, pakendite vahele, keskmisele riiulile (vähemalt 5 ampulli).
  • Pärast tsükli lõppemist lase indikaatoritel jahtuda.
  • Purusta inkubaatori abil klaasist ampull (siis segunevad plastviaalis kasvulahus ning spoorid) ja loksuta ampulli.
  • Hea kliiniline praktika (Centers of Disease Control and Prevention (CDC) 2007, juhend) soovitab inkubeerida ka ühe bioloogilise indikaatori samast pakist, mis ei ole autoklaavis käinud, ehk n-ö positiivse kontrolli indikaatori, mis peab pärast inkubeerimist andma alati positiivse tulemuse.
  • Inkubeeri vastavalt oma inkubaatori juhistele. Bioloogiline indikaator vajab inkubeerimist, et teada saada, kas mõni spooridest elas sterilisatsiooniprotsessi üle. Spoorid alustavad kohe kasvamist, olles inkubeeritud õige temperatuuri juures ning puutudes kokku toitainetega kasvulahuses. Kui kõik spoorid on sterilisatsiooni üle elanud, muutub lahuse värv juba paari tunni jooksul. Samas, kui alles jäänud on vaid mõningad spoorid, võtab lahuse värvuse muutumine aega 24–48 tundi. See on lõplik aeg, et kinnitada bioloogilise indikaatori negatiivset tulemust. Kogu selle aja jooksul peab hoidma autoklaavi laadungit nn karantiinis, kasutada võib seda alles siis, kui negatiivne tulemus on käes.

Alternatiivina on olemas automaatlugejatega inkubaatorid, mis annavad tulemuse 1–3 tunniga. Antud automaatlugejatega inkubaatorid on ühendatavad arvutiga ning kogu informatsioon, mis on seotud bioloogilise indikaatoriga, on salvestatav ja väljaprinditav. Automaatlugeja kasutamisel ampullis värvimuutust ei teki, seadme korrasoleku kontrollimiseks kasutatakse kontrollampulli. Kasutades taolist automaatlugejat, ei pea te ise visuaalselt hindama, kas kasvulahus on muutunud või ei (kuid soovi korral on see võimalik). Automaatlugeja kasutamise eeliseks on, et laadungit ei pea hoidma karantiinis kuni 48 tundi, vaid vastus saabub 1–3 tunni jooksul.

Iga hambaraviteenust pakkuv asutus ei pea omama inkubaatorit, teenust on võimalik sisse osta asutustelt, kellel on vastavad seadmed juba olemas.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Annika Lemetsar Infektsioonikontrolli õde