Dokumendid

Dokumente ootame kaks korda aastas, esimeseks aprilliks ja esimeseks oktoobriks.

Saatke järgmised dokumendid:

  1. avalduse vorm ( PDF või Wordi dokument)
  2. täienduskursuste tunnistuste koopiad (kokku 150 tundi viimase 5 aasta jooksul)
  3. maksekorralduse koopia 20 EUR-i EHL-i liikmetele ja 50 EUR-i mitteliikmetele, tasumise kohta (arve number on ankeedil).

Kiirmenetluse korral on tasu 200 EUR-i EHL liikmele ja 400 EUR-i mitteliikmele.

Kiirmenetluse korral võib dokumente saata küll igal ajal kuid ikkagi kehtib 150 täienduspunkti reegel viimase 5 aasta jooksul.

Tasu selgitus

 


 

Juhul kui pädevusdokumendid saatnud isik ei ole rahul tulemusega (milline saadetakse kirjalikult 51010 Lille 12-5 Tartu või e-posti teel tartu@ehl.ee), siis ta võib esitada apellatsiooni järgmise kalendrikuu jooksul teate kättesaamisest arvates.

Apellatsiooni selgitus