Dokumendid

Dokumente ootame kaks korda aastas, 19. märtsiks ja 1. oktoobriks.

Saatke järgmised dokumendid:

  1. avalduse vorm ( PDF või Wordi dokument)
  2. täienduskursuste tunnistuste koopiad (kokku 150 tundi, neist minimaalselt 100 erialast; viimase 5 aasta jooksul). Arvesse lähevad sertifikaadid, kus on märgitud kuupäev ja tundide arv. Kui sertifikaadil on kuupäev, kuid tundide arvu märgitud ei ole, siis arvestatakse 6 koolitustundi päevas. Kui taotlete pädevust aprillis, siis sobivad sertifikaadid alates aprillist viis aastat tagasi ja kui oktoobris, siis oktoobrist viis aastat tagasi.
  3. maksekorralduse koopia 20 EUR-i EHL-i liikmetele ja 50 EUR-i mitteliikmetele, tasumise kohta (arve number on ankeedil).

Kiirmenetluse korral on tasu 200 EUR-i EHL liikmele ja 400 EUR-i mitteliikmele.

Kiirmenetluse korral võib dokumente saata küll igal ajal kuid ikkagi kehtib 150 täienduspunkti (millest 100 erialast) reegel viimase 5 aasta jooksul.

Tasu selgitus

 


 

Juhul kui pädevusdokumendid saatnud isik ei ole rahul tulemusega, siis ta võib esitada apellatsiooni (mis saadetakse kirjalikult Narva mnt. 5-76, Tallinn 10117 või e-posti teel tallinn@ehl.ee) järgmise kalendrikuu jooksul teate kättesaamisest arvates.

Apellatsiooni selgitus