Arvamusküsitlus

Täiskasvanute hambaravi rahastamise lepingut sõlmides kiidad sisuliselt heaks kohati kuni kaks korda odavnenud haigekassa piirhinnad. Kas sõlmid kõnealuse lepingu teades, et EHL on reaalseid kulusid mittekatva Haigekassa hinnakirja ja selle arvutamise metoodika vaidlustanud ning lepingu sõlmimine kahjustab EHL positsiooni selles vaidluses?

Kas sõlmid Haigekassaga täiskasvanute hambaravi rahastamise lepingu olukorras, kus EHL on vaidlustanud piirhindade arvutusmetoodika?

Vaata tulemusi

Loading ... Loading ...